Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti
Adresa trvalého bydliště:Společnost BASSARAB COMPANY s.r.o. (Makeup Group) provádí zpracování Vašich osobních údajů, které po nás vyžaduje zákon. Vaše osobní údaje v rozsahu přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a stanoveném zákonem předáváme Ministerstvu zdravotníctví, které vede evidenci, včetně kopie vašeho osvědčení o absolvování zkoušky odborné způsobilosti.

Respektujeme vaše soukromí a tak vaše osobní údaje nikdy a za žádných okolností ani neprodáváme a ani neposkytujeme žádné třetí straně. S vyjímkou účelů vyžadovaných zákonem.