PŘIHLASTE SE NA KURZ

1. VYPLŇTE OSOBNÍ ÚDAJE

2. VYBERTE SI KURZY A TERMÍNY, KTERÉ CHCETE ABSOLVOVAT

Společnost BASSARAB COMPANY s.r.o. ( Makeup Group ) provádí zpracování Vašich osobních údajů, které po nás vyžaduje zákon. Respektujeme vaše soukromí a tak vaše osobní údaje nikdy a za žádných okolností ani neprodáváme a ani neposkytujeme žádné třetí straně. S vyjímkou účelů vyžadovaných zákonem.