Zkoušky

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané vědomosti a znalosti získali (takto to vyplývá ze zákona 179/2006 Sb).
Pokud zjistíte podle hodnoticího standardu , že vám některé vědomosti či dovednosti chybí, a chcete si je doplnit, můžete se obrátit přímo k nám do školicího střediska. Doporučíme vhodný kurz anebo část kurzu dle potřeby ve vazbě na kvalifikaci.

Obsah zkoušky:

 • Posuzování stavu pleti
 • Poskytování poradenství v oblasti dekorativní kosmetiky a vizážistiky
 • Provádění povrchového čištění pleti
 • Zhodnocování tvaru obličeje, jeho jednotlivých částí a navrhování korekce vzhledových nedostatků
 • Posuzování a úprava obočí
 • Provádění denního a večerního líčení
 • Provádění aplikace umělých řas
 • Navrhování a provádění líčení pro modeling, fotografii a soutěžní (fantazijní) líčení
 • Dodržování hygienických zásad při použití kosmetických nástrojů a pomůcek
 • Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o pleť
 • Provádění vyúčtování služeb
 • Poskytování první pomoci klientům při péči o tělo

Průběh zkoušky:
Před zahájením zkoušky uchazeče seznámíme s pracovištěm a provedeme ho BOZP – (ochrana zdraví a bezpečnostní požadavky při práci) a PO (požadavky požární ochrany). Budete seznámeni s průběhem zkoušky a také s jejím hodnocením.

Doba pro vykonání zkoušky:
Čas zkoušky je stanoven na 6 až 8 hodin (nezapočítává se čas na přestávku a na přípravu). Zkoušku je možné rozdělit do více dnů.
Náplň zkoušky naleznete na našich internetových stránkách a nebo na stránce Národní soustava kvalifikací https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1459-Vizazistka

Přihlášení na zkoušku:
Po odeslání přihlášky dojde k registraci ke zkoušce, o čemž Vás budeme informovat e-mailem. Dle zákona Vaše přihlášení oznamujeme také autorizujícímu orgánu, Ministerstvu zdravotnictví.

Vstupní podmínky

 • Dosažení 18 let věku
 • Ukončené základní vzdělání
 • Platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, který vystavuje praktický lékař
 • Dobrý zdravotní stav

Podmínky přijetí ke zkoušce Profesní kvalifikace
• Zaslat přihlášku pomocí stránek www.makeupgroup.cz/school, nebo poslat poptávku na e-mail: info@makeupgroup.cz
• Na základě přijaté přihlášky je nutné zaplatit úhradu za zkoušku a to nejpozději do 7 dnů po odeslaní přihlášky, informace k platbě obdržíte na váš e-mail.
• Do 21 dnů od převzetí přihlášky vám odešleme pozvánku ke složení zkoušky. Pokud vám navrhovaný termín nebude vyhovovat, lze jej po dohodě změnit.
• Pokud se nemůžete ve stanoveném termínu zkoušky zúčastnit (zdravotní nebo jiné vážné důvody), je potřeba nejpozději 2 dny před daným termínem zkoušky požádat o stanovení jiného termínu a to písemně, spolu s uvedením důvodu.
• Pokud se ve stanoveném termínu ke zkoušce bez omluvy nedostavíte, je to bráno jako by zkoušku absolvoval a neuspěl, bez možnosti vrácení poplatku za zkoušku.

Praktická část:
Praktické činnosti jsou předvedeny na modelech/modelkách, které si zajišťujete sami.
Pokud neseženete modelku, prosím informujte nás. Můžeme vám modelku na zkoušku zajistit. Tato služba je zpoplatněna nad rámec poplatku za zkoušku.

Hodnotící standard zkoušky:
Zkoušející vyplňuje hodnocení do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a to buď ve znění „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na (ne)splnění dílčího bodu zkoušky. Vyhodnotí také konečný výsledek zkoušky ve znění „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ (v případě nesplnění všech dílčích bodů zkoušky).
Při konečném hodnocení „nevyhověl“ uvede vyučující zdůvodnění tohoto rozhodnutí, které potvrzujete svým podpisem.
Vyhodnocení průběhu zkoušky se dozvíte ještě v ten den, nejpozději den druhý a v případě úspěšného složení vaší zkoušky si osvědčení můžete rovnou převzít.
Osvědčení o profesní kvalifikaci VIZÁŽISTKA (69-035-M) – dokument, který potvrzuje, že jeho držitel má profesní kvalifikaci daného povolání a může jej tak vykonávat. Jedná se o nejvyšší možné vzdělání v oblasti líčení, díky čemuž získáte možnost lepšího uplatnění nejen v ČR, ale i po celé Evropě.

 

  Termíny:

 • 23.02.2020
 • 27.06.2020

Přihlaste se na zkoušku již dnes!